03 november 2016 ~ Reacties staat uit voor Inbreng PNES algemene beschouwingen 2016

Inbreng PNES algemene beschouwingen 2016

Algemene beschouwingen 2016 Voorzitter, de begroting 2017 en meerjaren raming 2017-2020 is sluitend en kent een structureel evenwicht. De financiële positie van onze gemeente is gezond, de risico`s zijn in voldoende mate beheerst en onze gemeente heeft een solide vermogenspositie en stevige weerstandscapaciteit. Kortom Echt-Susteren is in control! Deze solide financiële positie is het gevolg […]

03 november 2016 ~ Reacties staat uit voor Wethouder Peter Ruijten opent nieuwe veilige thuis-school route voor schoolgaande jeugd

Wethouder Peter Ruijten opent nieuwe veilige thuis-school route voor schoolgaande jeugd

Partij Nieuw Echt-Susteren heeft verkeersveiligheid altijd hoog in het vaandel staan. Mede op aandringen van PNES is er een vrij liggend rijwielpad gerealiseerd naast de Nobel en Fahrenheit weg. Op deze manier is een veilige thuis-school route voor de schoolgaande jeugd te gerealiseerd. Vanmiddag is het fietspad officieel geopend. Op de foto PNES wethouder Peter Ruijten […]

26 september 2016 ~ Reacties staat uit voor PNES legt krans bij herdenking “Op vleugels der vrijheid”

PNES legt krans bij herdenking “Op vleugels der vrijheid”

Vandaag heeft de jaarlijkse herdenking plaatsgevonden van Stichting op vleugels der vrijheid, waarbij een eerbetoon wordt gebracht aan de gesneuvelde vliegtuigbemanningsleden van de in onze gemeente neergestorte geallieerde gevechtsvliegtuigen tijdens de 2de wereld oorlog. Ter eerbetoon aan deze geallieerde soldaten, die hun leven hebben gelaten voor het herwinnen van onze vrijheid heeft PNES lid Jelle […]

25 april 2016 ~ Reacties staat uit voor PNES Stelt vragen over verkeersonveilige situatie kern Hingen en hard rij gedrag in onze gemeente

PNES Stelt vragen over verkeersonveilige situatie kern Hingen en hard rij gedrag in onze gemeente

Tot ons hebben zich enkele bezorgde burgers van de kern Hingen gewend. Er wordt melding gemaakt van zeer onveilige situaties door onveilig rijgedrag op de Echterstraat en Sint Joosterweg. Met name in de “ bochtenpartij”  bij de overgang Echterstraat –St Joosterweg- Op den Dijk rondom cafe het Hingen wordt melding gemaakt van vaak zeer hard […]

21 april 2016 ~ Reacties staat uit voor PNES stelt kritische vragen naar aanleiding van oppakken Jihad ronselaar in AZC Echt

PNES stelt kritische vragen naar aanleiding van oppakken Jihad ronselaar in AZC Echt

Naar aanleiding van de berichtgeving van  woensdag 20 april 2016 inzake de arrestatie  van een jihadronselaar in het AZC te Echt heeft PNES de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college:                                                  […]